تحول یعنی ، کاری کنید که برای خوردن یک دسته  موز های کال ، دعوا بشه
وگرنه مفت هم بدهید کسی نمیخورد .

بدانید :

 • تحول یعنی فرآیند ذوب شدن اندیشه‌ها، باورها ورفتارها ی سنتی وتثبیت ارزشهای نوین و استقرار نظام‌های جدید
 • تحول یعنی منطبق کردن یک مجموعه  با آخرین پدیده‌های روز
 • تحول یعنی عوض کردن ، تغییرات زیر بنایی بدون تخریب
 • تحول یعنی نتیجه چند برابری با همان نیرو با همان هزینه و در همان مدت زمان قبل
 • تحول یعنی پرشرفت (پیشرفت جهشی )
 • تحویل یعنی آنچه را که تصورش را نمیکنید.

بیاد داشته باشید :

 • تحول از طریق زور، اجبار و ارعاب حاصل نمی‌شود.
 • تحول از طریق شانس و اقبال بوجود نمی‌آید.
 • تحول از طریق ابلاغ آئین‌نامه ، بخش‌نامه و دستورالعمل اتفاق نمی‌افتد.
 • مدیران هم عامل تحولند و هم مانع تحول.
 • هدف تحول و عامل تحول انسانها هستند.
 • تحول به حضور انرژی تحول نیازمند است

مدیر تحول انرژی تحول است کسی است که تحول را در یک سیستم بوجود می آورد .

مدیریت تحول از جمله توانایی های  توسعه دهندگان  ساختمان و املاک است البته برخی افراد نیز ندانسته به آن مسلح میباشند.

مدیریت تحول فرآیند آسیب شناسی و تحلیل دقیق ، تصمیم گیر ی های درست و بموقع و در نهایت اصلاح وضعیت فعلی با  مشارکت گسترده اعضا و مدیران یک مجموعه است.

تحول تضمین کننده موفقیت است .

نامدار